Wizyta diagnostyczna jest po to, by ustalić przyczynę i rodzaj zaburzeń mowy. Składa się ona z wywiadu, podczas którego logopeda może zapytać m.in. o: rozwój psychoruchowy, przebieg rozwoju mowy, sposób karmienia, ewentualne problemy z np. gryzieniem, połykaniem, choroby- infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenia uszu.

Kolejny krok to badanie mowy- podczas spontanicznej rozmowy z pacjentem logopeda ocenia: zasób słownictwa, rozumienie mowy, poprawność gramatyczną wypowiedzi, słuch fonemowy, umiejętność nawiązywania kontaktu wzrokowego i wchodzenie w interakcje. Na tym etapie diagnozy wykonywany jest również test, polegający na powtarzaniu odpowiednio skonfigurowanych wyrazów lub nazywanie obrazków.

Następnie specjalista bada sprawność narządów artykulacyjnych- pracę języka, warg, policzków.

Jeśli jest taka potrzeba logopeda może wykonać badanie funkcji biologicznych (odgryzanie, gryzienie, żucie, oddychanie, połykanie) oraz sprawdzić sprawność czytania i pisania.

Masz pytania? Nie czekaj – napisz lub zadzwoń do nas !